Verejné obstarávanie.

Prieskum trhu čistič.pdf
Prieskum trhu kompresor.pdf
Prieskum trhu sušička.pdf
Súťažné podklady - briketovací lis.pdf
Výzva.pdf

Podklady pre verejného obstarávania: Ekologické spracovanie nekovových odpadov a biomasy boli uverejnené dňa 10.10.2008.